Bild
En person skriver med krita på svarta tavlan.
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Seminarium om teoretisk fysik – Annica Black-Schaffer

Naturvetenskap & IT

Detta är en del av seminarieserien för studenter och forskare som är intresserade av teoretisk fysik och tillämpad matematik. Annica Black-Schaffer från Uppsala universitet håller i ett seminarium med titeln "New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity".

Seminarium
Datum
25 nov 2021
Tid
15:15 - 16:15
Plats
PJ-salen, Institutionen för fysik, Kemigården 1, Göteborg och digitalt via Zoom
Ytterligare information
Zoom-länk till
seminariet

Annica Black-Schaffer: New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity

Abstract

Odd-frequency superconductivity is a remarkable superconducting phase appearing when electrons pair at unequal times, with the pair amplitude being odd under the exchange of the time coordinates, or equivalently, odd in frequency. Since odd-frequency pairing vanish at equal times it is, in contrast to conventional superconductivity, intrinsically non-local in time and represent a truly dynamical effect. Odd-frequency superconductivity has been realized to be the key to understand the surprising physics of superconductor-ferromagnet (SF) hybrid structures and has also enabled the emerging field of superconducting spintronics. More recently, we have identified odd-frequency superconductivity also in many known bulk superconductors, ranging from doped topological insulators and multiband superconductors, such as Sr2RuO4 and UPt3, to light-driven conventional superconductors. In this talk I will give an introduction to odd-frequency superconductivity followed by a review of a few systems and materials where odd-frequency superconductivity has recently proven to be important for our understanding of the superconducting state.

Seminariet hålls i hybridform

Det går både att delta i seminariet på plats eller via Zoom.

Plats: PJ-salen, Institutionen för fysik, Kemigården 1, Göteborg
Zoom-länk: https://gu-se.zoom.us/j/68654155504

Läs mer om seminarieserien

Seminarium om teoretisk fysik