Bild
Scenography and Art History Cover
Länkstig

Scenografi och konsthistoria - Seminarium inom serien Visuella kulturer

Forskning
Kultur & språk

Varmt välkommen till seminarium inom serien Visuella kulturer vid institutionen för kulturvetenskaper! Scenography and Art History (Bloomsbury 2021) är en banbrytande antologi som undersöker den komplexa relationen mellan konstvetenskap och nya perspektiv på scenografi.

Seminarium
Datum
21 sep 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Zoom

Medverkande
Viveka Kjellmer
Astrid von Rosen
Bra att veta
Maila till viveka.kjellmer@arthist.gu.se för att få länken till seminariet.
Seminariet är på engelska.
Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Seminariet inleds med att antologiredaktörerna Astrid von Rosen och Viveka Kjellmer introducerar volymen, och några av medförfattarna presenterar sina bidrag. Även den parallella publikationen av ett specialnummer om scenografi i Konsthistorisk tidskrift presenteras. Därefter inbjuds deltagarna att diskutera de nya bidragen i relation till to post-kvalitativa perspektiv och det performativa forskningsparadigmet. (Østern 2021).

Konsthistorisk tidskrift special issue (Vol 90, Issue 2, 2021) finns här: https://www.tandfonline.com/toc/skon20/90/2?nav=tocList

För att få veta mera om det performativa forskningsparadigmet, se följande artikel med öppen tillgång: Østern, Tone Pernille with Sofia Jusslin, Kristian Nødtvedt Knudsen, Pauliina Maapalo and Ingrid Bjørkøy. “A performative paradigm for post-qualitative inquiry.” Qualitative Research. First published July 7, 2021. 1-18. DOI: 10.1177/14687941211027444 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14687941211027444