Bild
Konjunktur
Foto: M.B.M - Unsplash
Länkstig

Reväst webinar: Konjunkturläget och framtidsutsikterna

Samhälle & ekonomi

Välkommen till Revästs konjunkturwebinar, från det globala till det Västsvenska.

Webinar
Datum
14 nov 2022
Tid
09:30 - 11:00
Plats
webinar

Medverkande
Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet
Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
Moderator: Joacim Waara, analytiker Västra Götalandsregionen
Arrangör
Reväst i samarbete med Västra Götalandsregionen

Sverige liksom övriga Europa står inför en orolig vinter med skenande inflation, höjda räntor, elbrist och minskad privatkonsumtion och det mesta talar för att en lågkonjunktur står för dörren. Samtidigt står sig svensk arbetsmarknad stark och många företag vittnar om ett förhållandevis gott konjunkturläge inom den egna branschen. Frågan är hur vi ska se på läget i svensk ekonomi och vad vi kan vänta oss kommande månader? Vid seminariet ges dels en internationell utblick, dels en genomlysning av läget i svensk ekonomi. Därtill förs en diskussion gällande vad som kan vänta svensk ekonomi kommande månader och vilka ekonomiskpolitiska styrmedel som finns att tillgå för att överbrygga lågkonjunkturen.