Bild
Konjunktur
Foto: M.B.M - Unsplash
Länkstig

Reväst webinar: Konjunkturläget och framtidsutsikterna

Samhälle & ekonomi

Välkommen till Revästs konjunkturwebinar, från det globala till det Västsvenska.

Webinar
Datum
28 nov 2023
Tid
10:00 - 11:30
Plats
webinar

Medverkande
Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet
Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
Moderator: Joacim Waara, analytiker Västra Götalandsregionen
Arrangör
Reväst i samarbete med Västra Götalandsregionen

Hög inflation, successivt höjda styrräntor, svag svensk krona, minskad köpkraft och ökade antal varsel. Det konjunkturella läget är problematiskt och det finns en rad osäkerhetsfaktorer inför framtiden. En osäkerhet som förvärras av pågående konflikter i omvärlden. Vid seminariet problematiseras nuvarande situation och en diskussion förs dels gällande vad vi kan vänta oss kommande månader, dels när vi kan anta att lågkonjunkturen är över.