Bild
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Reväst seminarium om stads- och platsutveckling

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Hur skapas hållbara partnerskap och bärkraftiga modeller för platsers och stadskärnors utveckling?

Seminarium
Datum
14 dec 2023
Tid
09:15 - 12:00
Plats
Margaretha Huitfeldtsalen C1 22, Pedagogen Hus C plan 1, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Medverkande
Björn Ohlén, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Nils Björling, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskolan
Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Marthe Vakoufari, Trollhättan Stad
Helena Holmberg, Göteborgs stad
Lisa Bomble, Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling, Högskolan Väst
Patrik Bremdal, Uppsala universitet, huvudsekreterare - Kommittédirektiv Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön
Bra att veta
Kaffe och fika serveras i pausen
Arrangör
Reväst

För att skapa attraktiva och hållbara samhällen behöver vi stärka den kollektiva förmågan till tvärsektoriellt samarbete för platsens gemensamma utveckling. Under detta seminarium kommer vi bland annat att diskutera hur man kan utveckla, initiera och driva olika samarbetsprojekt mellan fastighetsägare, näringsliv, kommuner och civilsamhället för att skapa attraktiva platser.

Vi kommer att få ta del av en forskningsöversikt, olika exempel på platsutveckling
i stad och landsbygd och utforska målkonflikter och möjligheter i ett tvärvetenskapligt forskarsamtal.


Frågeställningar som kommer att lyftas på detta seminarium är:
Hur kan vi stärka kommuners och regioners förmåga att vara en stark samarbetspartner i arbetet med att stärka utvecklingen av hållbara lokalsamhällen? Vilka är nyckelaktörer för att forma en hållbar plats/levande miljö? Hur balanserar vi mellan det offentligas ansvar och människors egenmakt att forma sin plats? Hur skapas lokalt engagemang som håller över tid? Vilka resurser finns att utveckla en plats? Hur tar vi hänsyn till olika platsers förutsättningar? Vilka förutsättningar behövs för att kunna organisera sig institutionellt/långsiktigt till skillnad från i projektform? Hur uppnår vi jämlika livsvillkor oavsett var vi bor? Målkonflikter?