Länkstig

Reväst seminarium: Öka inkluderingen - fokus barn och förskola

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Samarrangemang med Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst och Trollhättans Stad

Seminarium
Datum
6 okt 2022
Tid
09:30 - 12:00
Plats
Högskolan Väst, Gustav Melins gata 2, Trollhättan, lokal F303

Medverkande
Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap, projektledare för praktiknära forskning inom förskola, fritidshem och skola, vetenskaplig ledare för arbetsintegrerat lärande inom lärarutbildning, Högskolan Väst
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent pedagogik och bitr. verksamhetsledare barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön, Högskolan Väst
Bilal Almobarak, Support Group Network
Ewa Glennius, rektor Trollhättans Stad
Karoline Andersson, Polisen
Christina Malmsten, verksamhetschef på Familjehuset
Moderator: Ulrika Nandra, journalist, författare och föreläsare.
Bra att veta
En bugg i webbverktyget gör att tiden i event ändras automatiskt, de jobbar för fullt för att hitta felet.
Seminariet pågår mellan kl. 09.30-12.00.
Arrangör
Reväst, Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst & Trollhättans Stad

De socioekonomiska klyftorna och ojämlikheten i samhället ökar. Förskolan har en stor kapacitet att kompensera för strukturella ojämlikheter i relation till skolframgång så att barn med svag socioekonomisk bakgrund och annat modersmål än svenska får stärkta livschanser. Samtidigt är deltagandet i förskolan ojämlikt utifrån stad, landsbygd och bostadsområde, utbildnings- och socioekonomisk bakgrund. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag och stora möjligheter att bidra till jämlika livsvillkor för barn. Högskolan Väst bedriver forskning kring detta och samtal pågår tillsammans med bland annat Trollhättan Stads utbildningsförvaltning.

Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen 2021-2030 och en av dess långsiktiga prioriteringar ”Öka inkluderingen”, arrangerar Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst och Trollhättans Stad ett seminarium den 6 oktober i Trollhättan med fokus på barn och förskola.

Seminariet inleds med en presentation av förskolan som institution, barns uppväxtvillkor och livschanser av Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap och Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik vid Högskolan Väst. Därefter följer en presentation från Trollhättans Stad
om kraftsamling för föräldraskapsstöd och om förskolan Vällingklockans föräldrautbildning som genomförs tillsammans med socialtjänst och polis.

Vi kommer sedan att ha en interaktiv paus där du får tillfälle att samtala med andra deltagare.

Efter det blir det ett panelsamtal om förskolans roll och möjligheter i samhället med Jan, Marie-Helene, Bilal, Trollhättans Stad och självklart välkomnar vi varmt även publikfrågor.

Seminariet bygger på dialog mellan personerna i rummet så kom och delta!
Varmt välkomna!

Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.