Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på Hans Gunnarsson
Länkstig

Quintilianus retorik – Att skapa den perfekte talaren och den goda människan

Kultur & språk

Quintilianus är en av de viktigaste personerna i retorikens historia. Han startade en retorskola i Rom under det första århundradet före Kristus. Hans elever skulle inte bara bli goda talare utan också fostras till god moral. Hans Gunnarsson berättar om sin nyutkomna bok om Quintilianus och drar paralleller till nutida pedagogik och retorik.

Föreläsning
Datum
18 nov 2021
Tid
18:30 - 20:00

Arrangör
Retorikcentrum, institutionen för svenska språket
Bild
Bild på Hans Gunnarssons nyutkomna bok om Quintilianus
Hans Gunnarssons nyutkomna bok om Quintilianus.

Quintilianus är en av de viktigaste personerna i retorikens historia. Han startade en retorskola i Rom under det första århundradet före Kristus. Hans elever skulle inte bara bli goda talare utan också fostras till god moral. Det målet skiljer honom från andra retoriker, en tänkvärd aspekt i vår tid då lögnen alltmer används av de som söker makten. Quintilianus tankar om en pedagogik med respekt för barnet var långt före sin tid men fick stort inflytande under många århundraden och är aktuella än idag. Hans Gunnarsson berättar om sin nyutkomna bok om Quintilianus och drar paralleller till nutida pedagogik och retorik.