Bild
Illustration av Jean-Louis Maurin
Foto: Jean-Louis Maurin
Länkstig

Properties: an online philosophy workshop

Kultur & språk

Anthony Fisher och Anna-Sofia Maurin anordnar en tredagars online workshop inom teoretisk filosofi. Intresserade är välkomna att delta men anmälan krävs.

Workshop
Datum
16 maj 2022 - 18 maj 2022
Plats
Online (Zoom)
Ytterligare information
Extern webbplats om
workshop

Bra att veta
Om du vill delta eller har frågor kontakta Anna-Sofia Maurin
Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Diskussionen om egenskaper pågår överallt i det vanliga livet och inom olika forskningsgrenar. Närhelst vi karaktäriserar något tillskriver vi den saken en egenskap.

Filosofiska undersökningar av egenskaper skapat stora tvister som har förbryllat filosofer i århundraden. Under 2000-talet fortsätter diskussionen och ämnet tas på allvar i den analytiska traditionen.

Se program och mer information på webbplatsen: Properties: an online philosophy workshop

Workshoppen anordnas av redaktörerna till boken Routledge Handbook of Properties, Anthony Fisher och Anna-Sofia Maurin.