Länkstig

Olof Östergrens Nusvensk ordbok – en glad doldis

Forskning

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi. Louise Holmer, GU

Seminarium
Datum
7 jun 2023
Tid
10:15 - 12:00
Plats
Rum J336, Humanisten

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Olof Östergrens Nusvensk ordbok gavs ut i flera band under stora delar av 1900-talet. Under seminariet talar Louise Holmer om Nusvensk ordbok och ger en översikt över hur den är uppbyggd och vilka andra verk som har inspirerats av den.