Länkstig

Maria Zander - Carpal fractures ligament injuries and arthritis

Hälsa & medicin

Halvtidsseminarium inom ämnet ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin

Seminarium
Datum
21 maj 2024
Tid
09:00 - 10:30

Huvudhandledare: Anders Björkman
Bihandledare: Anders Nilsson och Peter Axelsson

Bedömningsgrupp vid seminariet: Katarina Nilsson Helander, Mats Laesser och Marcus Sagerfors