Bild
Länkstig

London, Lilla London - A Psychogeographic Walk

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk

Följ med på vandring, där Simon Poole, UK, gästprofessor vid Göteborgs universitet, och författaren Erik Andersson med hjälp av London skapar nya flexibla och fantasifulla relationer till Lilla London, dvs Göteborg.

Workshop
Datum
24 apr 2024
Tid
18:00 - 19:00
Plats
Lejontrappan, Brunnsparken, Göteborg
Antal platser
100.
Kostnad
Kostnadsfritt deltagande i vandring

Bra att veta
Med möjlighet att ansluta till avslutning på pub.
Arrangör
One by Walking, samt Jonsereds herrgård och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, båda vid Göteborgs universitet

Följ med på vandring, när Simon Poole, UK, gästprofessor vid Göteborgs universitet och författaren Erik Andersson med hjälp av London skapar nya flexibla och fantasifulla relationer tillLilla London”, dvs Göteborg.

Redan på 1950-talet utvecklade den franske situationisten Guy Debord metoder för att upptäcka det "psykogeografiska landskapet" – den emotionella och psykiska kartan över en plats. Vad händer med den emotionella och psykiska kartan över ”Lilla London” om man tar sig runt i staden med hjälp av en karta över det stora Londons fysiska landskap?

Simon Poole, UK, docent i kulturutbildning vid Universitof Chester, och gästprofessor vid Göteborgs universitet

Erik Andersson, författare och översättare från engelska med böcker av bland andra James Joyce, J. R. R. Tolkien och Flann O'Brien

Mycket välkomna!

Föranmäl dig här.

Vandringen ingår i ett tredagarsprogram med anledning av Simon Pooles besök vid Göteborgs universitet. Läs mer om övriga program under dagarna.

Om One by Walking

One by Walking är ett nätverk för samarbete, diskussion och experiment inom forskningsmetodikområden som rör vandring och experimentellt vetenskapligt och konstbaserat arbete relaterat till promenadmetodik. Medlemmarna i detta nätverk kommer från olika områden inom scenkonst, pedagogik, samhällsvetenskap och humaniora, var och en med dokumenterat intresse för sambanden mellan kroppar, landskap, perception, hållbarhet, rörelse, promenader och metodologisk innovation. Nätverket grundades 2020 med stöd från svenska Riksbankens Jubileumsfond och NOS-HS (Nord Forsk). One by Walking samlar olika discipliner, arrangerar workshops och gör gemensamma publikationer. Det vägledande principen bakom nätverket är att ingripanden inom konstnärliga framträdanden kan samarbeta med vetenskapliga forskare som arbetar med rörelsemetodik. Våra forskare letar efter nya sätt att arbeta med hållbarhet, landskapsförvaltning, konst och pedagogik.