Länkstig

Lars Pedersen - Septoplasty-predicting the outcome

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet öron-näs-halssjukdomar

Huvudhandledare: Johan Hellgren             
Bihandledare: Kenneth
Holmberg, Cecilia Ahlström Emanuelsson, Linus Schiöler och Sverre Steinsvåg.
Opponent: Krister Tano, Umeå universitet, Umeå
Betygsnämnd: Göran Kjeller, 
Anette Drøhse Kjeldsen och Harald Hrubos-Strøm