Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild från ett av de utvecklade verktygen inom SweLL
Länkstig

Lansering av SweLL – en forskningsresurs för svenska som andraspråk

Kultur & språk
Naturvetenskap & IT
Utbildning & lärande

Välkommen till lanseringen av en ny digital forskningsresurs för svenska som andraspråk. Forskare och systemutvecklare från bland annat Göteborgs universitet och Språkbanken Text har tillgängliggjort cirka 1000 studentuppsatser som är skrivna av personer med ett annat modersmål än svenska. Databasen ska göra det möjligt att studera andraspråksutveckling på nya och enklare sätt.

Webinar,
Workshop
Datum
26 aug 2021 - 27 aug 2021
Plats
Online via Zoom webinar (anmäl dig för länk)
Ytterligare information
Fullständigt
program

Bra att veta
Lanseringen pågår under två halvdagar. För fullständigt program se länken till programmet längre ner.
Arrangör
Språkbanken Text, institutionen för svenska språket

Evenemanget stöds av Nationella Språkbanken, Swe-Clarin och Learner Corpus Association. Projektmedlen kommer ifrån Riksbankens Jubileumsfond. Ytterligare ekonomiskt stöd har kommit från Språkbanken Text (VR) och Stockholms universitet.

SweLL – Swedish Learner Language – är en korpus som har samlats in under två omgångar: i en pilotstudie 2007–2016 och i infrastrukturprojektet SweLL 2017–2020. Korpusen är manuellt annoterad och består av uppsatser som är skrivna av vuxna personer med ett annat modersmål än svenska. Uppsatserna har manuellt pseudonymiserats, normaliserats och märkts upp med korrigeringar. Under arbetet har även ett antal verktyg utvecklats för att stödja annoteringsprocessen och för att göra det lättare att göra sökningar i materialet.

Välkommen till två halvdagar där projektteamet lanserar både korpusen och de nya verktygen!

Fullständigt program