Bild
ISN temadag om interpretation och kulturarv 2022
Foto: Credit: Interpret Sweden Network
Länkstig

Kunskapspicknik med ISN: interpretation, kulturarv, tema

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Vad är ett tema? Vad är tematisk interpretation? Välkommen på "kunskaps-picknick" med Interpret Sweden Network (ISN) i Fjärås-Bräcka, 22 augusti 2022.

Workshop
Datum
22 aug 2022
Tid
09:00 - 15:00
Plats
Fjärås Bräcka, Kungsbacka kommun
Antal platser
10

Medverkande
Paul Henningsson, interpretationskonsult (musedia) och Anita Synnestvedt, forskare och doktor i arkeologi, GU
Bra att veta
Anmälan: skicka ett mail till interpretsweden@gmail.com
Sista dag för anmälan: 17 augusi 2022. VId frågor kontakta arrangörerna via interpretsweden@gmail.com

Mer informations finns i pdf-bilagan.
Välkomna!
Arrangör
Kulturarvsakademin (CCHS, GU), ISN, museiada, Naturum Fjärås Bräcka

Inom interpretationsbaserad kommunikation har "tema" en central roll. Det utgör själva kärnbudskapet omkring ditt valda natur-/kulturarvssamanhang, som både besökare ska kunna återkoppla till och som dessutom lotsar hela din interpretationsinsats. Men vad är ett interpretationstema och när och hur formuleras det? Med natur- och kultursköna Fjärås vid sjön Lygnern i Kungsbacka som exempel, undersöker, diskuterar och övar vi praktiskt kring metoden "Tematisk interpretation”. En “kunskaps-picknick”, till självkostnadspris.

Dagen vänder sig till dig som är bekant med interpretations-perspektiv och vill lägga till praktiska färdigheter som du kan tillämpa i ett eget projekt. Målet är att du efter dagen ska ha fått förståelse för begreppet tema, kännedom om grundstegen i tematisk planering, samt praktisk erfarenhet av formulering av interpretations-tema.

Workshopen coachas av Paul Henningsson, interpretationskonsult musedia, tillsammans med Anita Synnestvedt, forskare