Image
ISN temadag om interpretation och kulturarv 2022
Photo: Credit: Interpret Sweden Network
Breadcrumb

Heritage, interpretation - event with Interpret Sweden Network

Culture and languages
Society and economy
Education and learning

Event in Swedish. Vad är ett tema? Vad är tematisk interpretation? Välkommen på "kunskaps-picknick" med Interpret Sweden Network (ISN) i Fjärås-Bräcka, 22 augusti 2022.

Workshop
Date
22 Aug 2022
Time
09:00 - 15:00
Location
Fjärås Bräcka, Kungsbacka kommun
Number of seats
10

Participants
Paul Henningsson, interpretationskonsult (musedia) och Anita Synnestvedt, forskare och doktor i arkeologi, GU
Good to know
Anmälan: skicka ett mail till interpretsweden@gmail.com
Sista dag för anmälan: 17 augusi 2022. VId frågor kontakta arrangörerna via interpretsweden@gmail.com

Mer informations finns i pdf-bilagan.
Välkomna!
Organizer
Kulturarvsakademin (CCHS, GU), ISN, museiada, Naturum Fjärås Bräcka

Inom interpretationsbaserad kommunikation har "tema" en central roll. Det utgör själva kärnbudskapet omkring ditt valda natur-/kulturarvssamanhang, som både besökare ska kunna återkoppla till och som dessutom lotsar hela din interpretationsinsats. Men vad är ett interpretationstema och när och hur formuleras det? Med natur- och kultursköna Fjärås vid sjön Lygnern i Kungsbacka som exempel, undersöker, diskuterar och övar vi praktiskt kring metoden "Tematisk interpretation”. En “kunskaps-picknick”, till självkostnadspris.

Dagen vänder sig till dig som är bekant med interpretations-perspektiv och vill lägga till praktiska färdigheter som du kan tillämpa i ett eget projekt. Målet är att du efter dagen ska ha fått förståelse för begreppet tema, kännedom om grundstegen i tematisk planering, samt praktisk erfarenhet av formulering av interpretations-tema.

Workshopen coachas av Paul Henningsson, interpretationskonsult musedia, tillsammans med Anita Synnestvedt, forskare