Bild
salong
Foto: Katarina Despotovic
Länkstig

Konstens och filmens roll som opinionsbildare

Kultur & språk

Vilken roll har konsten och kulturen som förmedlare av vision och opinion? Välkommen till en presentation och efterföljande samtal med sociolog Helena Holgersson, arkivarie Karl-Magnus Johansson och professor i filmvetenskap Mats Jönsson.

Seminarium
Datum
7 okt 2022
Tid
15:30 - 17:00
Plats
Torsten och Wanja Söderbergs sal, Röhsska Museet
Ytterligare information
Mer info
här

Bra att veta
Det är begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs. Först till kvarn gäller.

Sociologen och forskaren Helena Holgersson har genom samarbeten med fotografer, konstnärer och dramatiker undersökt konstens roll i att gestalta och förmedla forskning samt röster om staden och stadsutveckling. Mats Jönsson professor i filmhistoria och Karl-Magnus Johansson arkivarie kommer att prata om filmens roll i förståelsen för den lokala identiteten, historien och kulturarvet.

Helena Holgersson är sociolog och forskar om stadsomvandling och gentrifiering. Hon har i flera studier samarbetat med konstnärer, t ex dramatikern Mattias Andersson och fotografen Katarina Despotovic, och kommer att berätta mer om hur detta påverkat hennes analyser och gjort det möjligt att nå människor utanför universitetet.

Karl-Magnus Johansson  är  förste  arkivarie vid Riksarkivet i Göteborg där han ansvarar för arbetet med att främja kunskap  om  arkiven. Han är författare till  flera populärhistoriska och  arkivvetenskapliga  artiklar  och  redaktör för  två  internationella  antologier  där  arkivteori möter samtidskonst, Communicating  the Archive: Physical  Migration  (2013)  och  Inscription  (2018), samt  den  filmvetenskapliga  antologin  Filmens Göteborg – spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt  (2021).

Mats Jönsson  är  professor  i  filmvetenskap  vid Institutionen  för  kulturvetenskaper  samt  föreståndare för  GPS400:  Centrum  för  samverkande visuell  forskning  vid  Göteborgs  universitet. Han  har  skrivit  tre  monografier,  varit redaktör  för  åtta  antologier  och  publicerar  sig återkommande  internationellt.  Hans  mediehistoriska forskning fokuserar på linsmediers historiografiska, didaktiska  och  kulturarvsmässiga funktioner  under  1900-talet.

Samtalet är en del av Röhsskas arkitekturdagar 2022.