Bild
Drömmarnas monument. Antropomorf stol
Drömmarnas monument. Antropomorf stol
Foto: Astrid von Rosen
Länkstig

Konst som motstånd - publik debatt om Drömmarnas monument

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Drömmarnas monument var en kollektivt skapad konstnärlig intervention som ägde rum på Götaplatsen i Göteborg under sommaren. Verket var ett fristående konstprojekt i Göteborgs Konsthalls sommar-och jubileumsutställning "Jag föreställer mig ett hem".

Föreläsning
Datum
6 nov 2023
Tid
19:00 - 20:00
Plats
Stora teatern i Göteborg

Arrangör
Göteborgs konsthall

KONST SOM MOTSTÅND - publik debatt om DRÖMMARNAS MONUMENT

Som bakgrund till monumentet finns en dels historiskt utmejslad, dels pågående debatt om hur stadens kulturplatser byggs bort, eller försvinner på grund av hyreshöjningar, nya höghus, fallna konstnärliga verksamheter och en minskad kulturbudget. På vilket sätt är motståndet mot det ordnade och det rationella viktigt i en demokrati? Vad drömmer vi om? Vilken frihet pratar vi om? 

Panelen består av Emelie Sterner, konstnär och medlem i arbetsgruppen bakom Drömmarnas Monument, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, Petra Johansson, konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall, Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Samtalsledare är Johan Hilton, kulturchef på GP.

Konst som motstånd

Konst som motstånd är en serie möten som Stora Teatern har med aktuella konstnärer som använder sin konst medvetet, för att förändra något i samhället. Det kan vara en bildkonstnär, filmare, författare, musiker eller scenkonstgrupp. Viljan att påverka och förändra med sin konst är den gemensamma nämnaren.