Länkstig

Karin Rilby - Influence of stem design on Total Hip Arthroplasty. Clinical and radiological assessment based on randomized controlled trials and register data

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på engelska och kan även följas via länk, se nedan
The dissertation defense will be conducted in English and can also be followed via link, se below

 Länk till disputationen via Teams

Huvudhandledare: Maziar Mohaddes
Bihandledare: Johan Kärrholm och Georgios Tsikandylakis
Opponent: Javad Parvizi, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Betygsnämnd: Katarina Nilsson Helander, Isam Atroshi och Bengt Nellgård