Länkstig

Jens Hemmingsson - Small-scale dosimetry methods for normal tissues after radioembolization and peptide receptor radiotherapies; a focus on the liver parenchyma and the bane marrow

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer inte att sändas digitalt

Huvudhandledare: Peter Bernhardt
Bihandledare:
Johanna Svensson, Johan Mölne och Viktor Johansson
Opponent:  Cecilia Hindorf, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Kerstin Lagerstrand, Marika Nestor och Mattias Sandström