Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan

Forskning
Utbildning & lärande

Välkommen till ett seminarium om sociala samspel och relationsskapande mellan personal och barn i förskolan. Presentationen baseras på en nyligen publicerad avhandling.

Seminarium
Datum
23 apr 2024
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Pedagogen hus B, lokal: B1 114

Medverkande
Katarina Nilfyr, universitetslektor i pedagogik på högskolan i Kristianstad
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Kollegiet för didaktik och barns lärande

Syftet med Katarina Nilfyrs avhandling (Nilfyr, 2023) var att, genom mikrostudium av interaktion mellan en förskollärare och ett barn i en målorienterad aktivitet, åskådliggöra och utveckla förståelse för sociala samspel, relationskapandets komplexa och dynamiska processer samt emotioners funktion i dessa processer. Avhandlingen placeras i skärningspunkten mellan förskolans sociala omsorgsuppdrag och det alltmer framträdande skolförberedande uppdraget. Likaledes mot bakgrund av att interpersonella relationers betydelse för utbildningens kvalitet ofta betonas inom utbildningsforskning, däremot problematiseras och diskuteras sällan begreppet relation.