Länkstig

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan

Utbildning & lärande

Som ett led i arbetet med att utveckla goda praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och lärare och skolledare i Göteborgsregionen bjuder ULF härmed in till symposium och workshop.

Konferens,
Workshop
Datum
18 jun 2024
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Pedagogens Hus A vid Grönsakstorget. Lokal: AK2 136
Ytterligare information
Forskning i samverkan ULF

Arrangör
CULF

Eventet riktar sig till lärare och skolledare som har mött dilemman, problem eller frågor i sin praktik med potential att utforskas i ett samverkande skolnära forskningsprojekt.

Förmiddagen inleds med presentationer av vad praktiknära skolforskning i samverkan kan vara, följt av workshops där lärare och skolledare får möjlighet att ventilera och diskutera dilemman, problem och frågor med en av de deltagande forskarna. Teman som diskuteras kan vara hur en fråga blir forskningsbar, vad det innebär att delta och samverka i ett praktiknära forskningsprojekt, hur en studie kan utformas, och vad det innebär att sprida den kunskap som utvecklas tillbaka till praktiken på ett hållbart sätt.

Eventet äger rum tisdagen den 18 juni 9.00-13.00 på Göteborgs universitet, i Pedagogens Hus A vid Grönsakstorget. Lokal: AK2 136 (K-G Stukát-salen).

Lunch ingår.

Medverkande forskare är:

Lill Langelotz, docent i pedgogiskt arbete, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Ola Henriksson, lektor i ämnesdidaktik med inriktning svenska, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Pernilla Mårtensson, lektor i ämnesdidaktik med inriktning matematik, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Cecilia Ferm Almqvist, gästprofessor i pedagogiskt arbete, vetenskaplig ledare för CULF, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Medverkar gör också ULF-samordnare Malin Johansson, Göteborgsregionen, och Lisa Molin, Center för skolutveckling, Göteborgs stad.
 

Välkomna!