Länkstig

Hui-Wen Lai: Towards an improved understanding of precipitation variations over the Tibetan Plateau

Naturvetenskap & IT

Disputation i naturvetenskap, inriktning naturgeografi.

Disputation
Datum
16 jun 2023
Tid
10:00 - 14:00
Plats
Alexandria, institutionen för geovetenskaper, Guldhedsgatan 5C, Göteborg
Ytterligare information
Till avhandling i
GUPEA

Titel

”Towards an improved understanding of precipitation variations over the Tibetan Plateau”

Opponent 

Associate Professor Mengqian Lu, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 

Betygsnämnd

  • Professor Ronny Berndtsson, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds universitet 
  • Docent Lars S.O. Bärring, SMHI, Norrköping 
  • Seniorforskare Dr. Rasmus E. Benestad, Meteorologisk institutt, Oslo, Norge 

Ersättare

Docent Kristina Seftigen, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet  

Ordförande

Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet