Länkstig

Hana Komic - Multiomic profiling of leukemic stem cells in myeloid leukemia: implications for immunotherapy

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi

Disputation
Datum
29 feb 2024
Tid
09:00 - 12:15
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller Zoom
Ytterligare information
Länk till
webinar

Opponent
Bjørn Tore Gjertsen,
Department of Clinical Science, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

Betygsnämnd
Davide Angeletti, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet
Hong Qian, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Marcela Davila, institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet