Länkstig

Halvtidsseminarium: "Co-farming of fed and extractive species in Swedish land-based recirulating aquaculture systems: Effects on water quality, health and welfare"

Naturvetenskap & IT

Halvtidsseminarium med doktorand Marica Andersson, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Seminarium
Datum
11 apr 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats
"Vinden" (8301a), Natrium, Medicinaregatan 7B
Ytterligare information
Zoom
link

Arrangör
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Fokus för hennes doktorandprojekt handlar om att utveckla och utvärdera metoder för att öka cirkulariteten i recirkulerande vattenbrukssystem med fokus på de odlade organismernas hälsa och välfärd.  Opponent vid seminariet är Marius Takvam från NORCE och Universitetet i Bergen, och examinator Malin Celander institutionen för biologi och miljövetenskap. Maricas huvudhandledare är Snuttan Sundell (BioEnv) med Henrik Pavia ( Marina vetenskaper, GU), Claes Lundberg (Smögenlax) och Torbjörn Johansson (IVL) som bi-handledare.