Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av Göteborgsmotiv och människor
Foto: Kicki Edgren
Länkstig

Forskning pågår!

Forskning

Nyfiken på den senaste forskningen från institutionen för socialt arbete? Missa inte konferensen Forskning pågår! Då presenterar vi ett axplock av aktuell forskning som är relevant för dig som är verksam inom socialt arbete.

Konferens
Datum
8 jun 2021
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Zoom

Program

9.00- 9.10 Välkommen

9.10-9.30: Anna Dunér: Lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten och äldre personer med nedsatt beslutsförmåga – Ett biståndshandläggarperspektiv

9.30-9.50 Anna Ryan Bengtsson: Kollektiv mobilisering bland välfärdsprofessionella i Sverige - en samtida politisering av omsorg

9.50-10.10 Katarina Hollertz: Unga arbetslösa – om delaktighet och samskapande processer i forskning

10.10-10.40 Paus

10.40-11.00 Russel Turner: Utveckling av ungdomars alkohol-/drogbruk och kriminalitet: Var finns risken?

11.00-11.20 Charlotte Melander: Transnationella föräldraskap och omsorgsarrangemang i ett utvidgat Europa

11.20-11.40 Matti Wirehag: Gatekeeping, managing homelessness and administrating housing for the poor: The three functions of local housing services for the homeless in Sweden

11.40-12.00 Zulmir Becevic: Barn och unga i utsatta livssituationer - perspektiv från forskning och praktik

12.00-13.10 Lunch

13.10-13.30 Elisabeth Punzi: Psykiatrins kulturarv, erkännande och förbättrade insatser

13.30-13.50 Tina Olsson: Mitt val – min väg! Forskning och praktik möts i frågan om övergångsinsatser till ungdomar som ska lämna samhällsvård

13.50-14.10 Elisabet Sernbo: Svensk forskning i socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens område - vad handlar den om?14.10-14.30 Narola Olsson: Tillämpning av svensk prostitutionspolicy riktat mot personer som köper sexuella tjänster.14.30-14.50 Lovisa Broström och Birgitta Jansson - Arbetande men fattig. Utvecklingen i Sverige från 1987 till 2017

14.50-15.10 Paus

15.10-15.30 Johan Lindwall: Handlingsimperativets dilemman – Om frihet och kontroll i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

15.30-15.50 Ninni Carlsson: Sexuella övergrepp mot barn - att giltiggöra och upptäcka utsatthet