Bild
En häst som hoppar över ett hinder
Foto: iStock.com/tomazl
Länkstig

Ett HUM om: Ridsport – på hästarnas och de ungas bekostnad?

Kultur & språk

En öppen föreläsning som visar hur både hästar och ridsport kan vara ämnen för filosofisk forskning. Den föreslår sätt att förstå hur drag av tystnadskultur och våldskultur samverkar och drabbar några hårdare än andra – nämligen de som bär upp ridsporten.

Föreläsning
Datum
20 feb 2024
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Trappscenen, Stadsbiblioteket

Vi har under något decennium kunnat se en intressant utveckling när det gäller ridsporten. Från att ha varit marginaliserad och förminskad på sportsidorna har den idag en självklar plats och de främsta utövarna ges både medieutrymme och stora utmärkelser. Samtidigt har också andra sidor av ridsporten blivit alltmer synliga – sidor som inte enbart handlar om mästerskap, medaljer och champagne.

Föreläsningen syftar till att visa hur både hästar och ridsport kan vara ämnen för filosofisk forskning. Den föreslår sätt att förstå hur drag av tystnadskultur och våldskultur samverkar på ett sätt som drabbar några hårdare än andra – nämligen de som bär upp ridsporten, oavsett om de går på två eller fyra ben.

Petra Andersson är forskare i praktisk filosofi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hennes forskning berör djuretik med främst hästar som tillämpningsområde, alltid med minst en genusaspekt någonstans i materialet.