Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Elevers konceptuella subitisering i förskoleklass

Forskning
Utbildning & lärande

Under seminariet kommer resultaten från en delstudie i ett forskningsprojekt med huvudsyfte att identifiera elevers förmåga till global bearbetning av stimuli, och dess eventuella samband med subitiseringsförmåga att presenteras.

Seminarium
Datum
17 apr 2024
Tid
15:00 - 16:15
Plats
Online via Zoom

Medverkande
Mona Holmqvist, Lunds universitet och Catarina Wästerlid, Högskolan Kristianstad
Bra att veta
Öppet för alla intresserade. Kontakta helen.lindgren@gu.se för att få tillgång till Zoom-länk.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt forskargruppen EMLA

I en kontrollerad interventionsstudie är resultaten beroende av att de mätinstrument som används för att identifiera elevernas kunnande är tillförlitliga. I en av delstudierna i vårt projekt har vi testat sådana som är tillämpbara både för forskare och lärare. Vi kommer att presentera hur vi arbetat med att identifiera elevernas subitiseringsförmåga tidigt, för att därefter genomföra interventioner på gruppnivå med ett särskilt fokus att stimulera barns konceptuella subitiseringsförmåga, där vi särskilt följer hög- respektive lågpresterande elevers utveckling.

Under seminariet kommer vi att presentera en del tentativa resultat från interventionen med pre-, post och delayed post-tests, samt analyser av eyetracking data för att identifiera kvalitativa skillnader i elevernas ögonrörelser över uppgifter där de ska uppskatta antal. Ett övergripande syfte med projektet är att identifiera elevers förmåga till global bearbetning av stimuli, och dess eventuella samband med subitiseringsförmåga.

_______________________

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Seminarieserien är öppen för alla intresserade.