Bild
Foto på Ellen Lagrell
Länkstig

Disputation i kulturgeografi: Ellen Lagrell

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Den 17 maj försvarar Ellen Lagrell sin avhandling “Beyond the private car: Managing sustainable mobility in everyday life”. Ellen Lagrell har i sin avhandling undersökt rörlighetens roll i vardagen för att förstå förutsättningarna för en hållbar mobilitetsomställning. Genom att studera hur personer som inte själva äger bil – främst av eget val – organiserar vardagslivets aktiviteter, har hon kommit fram till ett antal utmaningar och möjligheter för att minska det privata bilanvändandet.

Disputation
Datum
17 maj 2024
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Sal B33, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Arrangör
Institutionen för ekonomi och samhälle

Titel på avhandling

Beyond the private car: Managing sustainable mobility in everyday life

Respondent

Ellen Lagrell

Opponent

Professor Karen Lucas, Department of Geography, University of Manchester, Storbritannien

Ledamöter i betygsnämnden

Professor Mattias Höjer, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Kungliga Tekniska högskolan

Biträdande professor Christina Lindkvist, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Docent Jonas Lindberg, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ordförande vid disputationen

Docent Jerry Olsson, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handledare

Professor Eva Thulin, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Biträdande handledare

Docent Ana Gil Solá, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet