Bild
Tecknat omslag till avhandling, två personer vid slöjdbänk avritade bakifrån
Omslag till Emma Gyllerfelts avhandling
Foto: Sophia Söderqvist
Länkstig

Disputation: Emma Gyllerfelt, pedagogik inom bild och slöjd

Forskning

Emma Gyllerfelt disputerar med avhandlingen: Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum.

Disputation
Datum
9 jun 2023
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Stora Hörsalen, Kristinelundsgatan 6-8, HDK-Valand och på Zoom

Medverkande
Emma Gyllerfelt
Tarja Karlsson Häikiö
Emeritus Liv Merete Nielsen
Arrangör
HDK-Valand

vhandlingen består av fyra artiklar som undersöker kommunikation och interaktion mellan slöjdlärare och nyanlända elever samt det ämnesspecifika språk och den lärmiljö som nyanlända elever möter i slöjdundervisning. Mer specifikt handlar den om multimodal kommunikation och interaktion, vilket innebär att olika uttryckssätt, som kroppsspråk/gester, verbalt språk, ljud och bilder används. Efter några intensiva år med insamling av empiriskt material i form av videodokumentation har Emma landat i 20 timmar filmmaterial från slöjdlektioner med nyanlända elever i årskurs 8–9. Materialet har sedan analyserats med fokus på deltagande, kommunikation och interaktion.

Läs mer om Emma Gyllerfelts syn på sin forskning denna intervju