Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Digitalisering i förskolan

Forskning
Utbildning & lärande

Seminariet belyser forskning kring digitalisering i den svenska förskolan och förskoleklassen och utgörs av presentationer baserade på artiklar från det senaste temanumret av tidskriften Utbildning & Lärande "Digitalisering i förskolan".

Seminarium
Datum
19 mar 2024
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom
Ytterligare information
Öppna seminariet i
Zoom

Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Kollegiet för didaktik och barns lärande

I seminariet medverkar ett flertal av de forskare som har bidragit till temanumret, inklusive redaktörerna Malin Nilsen och Susanne Kjällander. Alla författare är en del av Nationella forskarnätverket för digitalisering i förskolan, grundat 2020. Detta nätverk omfattar över 30 forskare från flera svenska universitet, alla med ett gemensamt intresse för digitaliseringens roll i förskolan. Artiklarna som presenteras är:

  • Digital högläsning för flerspråkande i förskolan av Malin Nilsen, Petra Petersen och Kristina Danielsson
  • Barns hållbarhetsfrågor i digitala och fysiska gränssnitt av Cecilia Caiman, Susanne Kjällander, Eva Norén och Farzaneh Moinian
  • Titta, jag ser dig!" – kameran som resurs i förskolan av Lena O Magnusson, Karin Forsling och Kristina Walldén Hillström
  • Barns berättelser i rörelse: användning av actionkameror i förskolan av Anniqa Lagergren och Kalle Jonasson
  • Förskoleelevers utforskning av kombinatorik genom digitala animationer av Andreas Ebbelind, Hanna Palmér, Kristina Danielsson, Emelie Patron och Marina Wernholm
  • Barns hybrida lek i förskolan av Marina Wernholm, Sara Hvit Lindstrand och Susanne Kjällander