Bild
Ett fraktfartyg i solnedgången i ett hav.
Sjöfartens bränsle är en förorenande oändlig historia. Även om strängare regler begränsar svavelhalten i bränslen uppstår andra problem som innebär ökade risker för havsmiljön.
Foto: Jens Rademacher, Unsplash
Länkstig

Dagens fartygsbränslen – en överföring av föroreningar från luft till vatten?

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

När nya regler som begränsar svavelhalten i marina bränslen infördes 2020 var förväntningarna att fartyg skulle gå över till renare bränslen. I verkligheten använder fartygen nu två andra alternativ istället. Även om utsläppen till luft minskar ökar dessa två alternativ istället risken för negativa effekter på havsmiljön. I detta FRAM-seminarium får du en överblick över aktuell reglering och identifiering av problem kopplade till hybridbränslen och skrubbrar, baserat på nyare forskning.

Seminarium,
Webinar
Datum
16 dec 2021
Tid
15:00 - 16:00
Plats
Zoom, länk skickas ut efter registrering
Kostnad
Ingen kostnad.

Medverkande
FRAM Forskaren Ingela Dahllöf är professor i marin ekotoxikolog med bakgrund inom biogeokemi och mikrobiologi.
FRAM Forskaren Christina Jönander är doktorand och studerar effekten av föroreningsblandningar, främst de som rör sjöfart.
Ida-Maja Hassellöv är Professor i maritim miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola
Bra att veta
Seminariet ges på engelska.
Detta seminarium var ursprungligen planerat till den 2 december.
Arrangör
FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

Nya, strängare regler som begränsar svavelhalten i marina bränslen infördes 2020 i syfte att minska svavelutsläppen till luft. Förväntningen var att fartyg skulle gå över till renare, dyrare destillerade bränslen som marin dieselolja, eller vända sig till alternativ som flytande gas, biogas eller elektrifiering.

Nära två år efter att de nya reglerna trädde i kraft kan vi se att två andra alternativ dominerar marknaden; användning av en ny typ av petroleumbaserade lågsvavliga bränslen som kallas hybridbränslen, eller installation av ett avgasreningssystem som tvättar ut svavel från avgaserna, så kallade scrubbers. Även om svavelutsläppen till luft minskar med båda dessa alternativ ger de upphov till andra problem som ökar risken för negativa effekter på havsmiljön.

Detta seminarium kommer att ge en kort översikt över aktuell reglering och identifiering av problem kopplade till hybridbränslen och skrubbers, baserat på ny forskning.

Bild
Three women
Från vänster: Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf och Christina Jönander<br /> Foto: Chalmers, GU, GU
Foto: Chalmers, GU, GU