Bild
Länkstig

Bygga brokig gemenskap för ett hållbart samhälle

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Breddat deltagande och ökad delaktighet i kulturlivet är centrala faktorer i hållbarhetsarbetet i Unescos Kreativa Städer utifrån Agenda 2030. En utmaning är människors skillnader i utbildning, inkomst och social bakgrund, ett demokratiproblem som också konstateras av Myndigheten för kulturanalys. Hur kan Litteraturstaden Göteborg konstruktivt arbeta i brokig gemenskap för att motverka eskalerande samhällsklyftor?

Seminarium
Datum
19 okt 2023
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 19, Jonsered
Antal platser
Begränsat

Bra att veta
Jonseredsseminarium.
Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet i samverkan med Unesco Litteraturstaden Göteborg

Göteborg är rik på mångfald med 29% utrikesfödda invånare, modersmålsundervisning på över 80 språk och litteratur på 65 olika språk på stadens bibliotek. Göteborg är samtidigt en av Sveriges mest segregerade städer med ett högt ojämlikhetsindex. Dessvärre hindrar inte sällan hierarkiska strukturer, top-downperspektiv, invanda arrangörs- och samverkanspraktiker ett mer ömsesidigt inkluderande kulturarbete. Vilka gemenskaper behöver etableras kors och tvärs i det ojämlika landskapet för att åstadkomma förändring? Vilken betydelse har skola, bibliotek, föreningsliv och gräsrotsrörelser i detta arbete? Vad betyder vems språk och berättelser i sammanhanget? Och hur kan Unesco Mother Language Day omsättas till förmån för en myllrande och hållbar samhällsgemenskap?

Mariya Voyvodova rektor Kvinnofolkhögskolan, ledamot Kulturnämnden Göteborgs Stad, Pelle Amberntsson utredare Myndigheten för kulturanalys, Ingrid Pramling Samuelsson Unescoprofessor i barns tidiga lärande och hållbar utveckling, Elizabeth George Chandy, enhetschef biblioteken i Angered, Zeinab Elsaneh, verksamhetschef Folkets Hus Hammarkullen, och Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet. 

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?  VET NÅGON SOM VILL DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Har du en kollega eller samarbetspartner som skulle vilja delta? Maila ditt eller dennes intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och roll inom denna, samt ingång till seminariets ämne.