Bild
Fotografier och diagram som visar hantverksmetoder i närbild.
Länkstig

BICCS konferens 2023

Forskning

Konferensen BICCS (Biennial International Conference for the Craft Sciences) är en internationell plattform för hantverksforskning.

Konferens
Datum
20 sep 2023
21 sep 2023
22 sep 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Hantverkslaboratoriets lokaler på Magasinsgatan 4 i Mariestad
Ytterligare information
Till BICCS
webbportal

Arrangör
Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård

Om BICCS

Den internationella konferensen Biennial International Conference for the Craft Sciences (BICCS) genomförs vartannat år med syftet att visa på den bredd av ämnen, källmaterial, metoder, perspektiv och resultat som finns inom det tvärgående området hantverksvetenskap.

Konferensen fungerar som en plattform för att kommunicera hantverksforskning över fakultets- och ämnesgränserna. Genom samarbete med Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitets erbjuder konferensen multimodal kommunikation som bjuder in till nya redovisningsformer för hantverksforskning.

Utöver den traditionella inbjudan till att bidra med forskningsartiklar är det möjligt att bidra med filmade multimediaartiklar, interaktiva tillämpningar, demonstrationer och utställningar. De inlämnade forskningsbidragen genomgår en kvalitetsgranskningsprocess och publiceras därefter på BICCS webbportal.

Viktiga datum

Call for abstracts

Lämnas in senast den 27 mars 2023 

Call for posters

Lämnas in senast den 1 juni 2023

Deadline för inlämning av accepterade papers och extended abstracts

Lämnas in senast den 10 juni 2023

Deadline för registrering

10 september

Ytterligare information 

På konferensens internationella webbportal hittar du information hur du går tillväga för att lämna in ditt bidrag. Där kan du också ta del av föregående års bidrag.

Länk till BICCS:s webbportal