Bild
Leora Bar-el
Länkstig

Att skingra myter om språk – om varför vi behöver språklig mångfald

Kultur & språk

Det finns omkring 7 000 språk, och ännu fler dialekter, talade eller tecknade i världen idag. Denna språkliga mångfald är hotad. Lingvistikprofessorn Leora Bar-el föreläser om vad språklig mångfald är, varför det är viktigt och vad individer och samhällen runt om i världen gör för att skydda den.

Föreläsning
Datum
10 okt 2022
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Trappscenen, Stadsbiblioteket, Götaplatsen
Ytterligare information
Till Stadsbibliotekets
kalendarium

Arrangör
Humanistiska fakulteten i samarbete med Stadsbiblioteket

Leora Bar-el är professor i lingvistik vid University of Montana, USA, och ansvarig för deras språkvetenskapliga program.

Föreläsningen arrangeras av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg och med stöd av stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.