Länkstig

Artikelrelease-seminarium

Samhälle & ekonomi

Under institutionens artikelrelease-seminarium presenterar några av våra forskare sina publicerade artiklar från det gångna året. Efteråt träffas vi i Pilen för mingel, där övriga av institutionens publiceringar finns tillgängliga.

Seminarium
Datum
14 jun 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Pilen, Pilgatan 19a

Karin Berg  presenterar Berg & Kjellberg (2022) Designated officials’ approaches to judging serious incidents: an analysis of incident reports in care for older people, disability services and family services in Sweden. European Journal of Social Work (se GUP för fullständig information om publikationen samt länk: https://gup.ub.gu.se/publications/show/322107)

 

Adrián Groglopo presenterar två artiklar publicerade i en Routledgeantologi: Groglopo & Suárez-Krabbe (reds.) (2023) "Coloniality and Decolonisation in the Nordic region" (https://www.routledge.com/Comics-and-Migration-Representation-and-Other-Practices/Kauranen-Loytty-Nikkila-Vuorinne/p/book/9781032184579)

 

Russell Turner presenterar Turner & Hammarsjö (2023) Navigating survivorhood? Lived experiences of social support-seeking among LGBTQ survivors of intimate partner violence. Qualitative Social Work (https://gup.ub.gu.se/publications/show/324233)