Bild
Fotot visar två kvinnor som håller om varandra och är glada
Fotot som visar Anne Doyle till höger tillsammans med Charlotte Lindgren Winslow är taget av Rose Hamilton vid Lasell University
Foto: Rose Hamilton at Lasell University.
Länkstig

Årsrika Göteborg 400: The Joy of Intergenerational Learning

Forskning

Seminariet som är en del av jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400 belyser möjligheter för människor att leva och lära sig i en generationsöverskridande miljö hela livet. På engelska.

Seminarium
Datum
28 mar 2023
Tid
13:00 - 14:30
Plats
Humanisten, sal J222
Kostnad
Gratis

Medverkande
Anne Doyle, ordförande för Lasell Village och vice ordförande för Lasell University i Newton, Massachusetts
Bra att veta
På engelska
Arrangör
Årsrika Göteborg 400

Anne Doyle var senast ordförande för Lasell Village och vice ordförande för Lasell University i Newton, Massachusetts. Under de senaste nästan åtta åren har Anne lett detta generationsöverskridande pensionärssamhälle, det första i USA, där äldre invånare registrerar sig i 450 timmar per år för utbildning, relaterat engagemang och fysiska aktiviteter.

Annes karriär har sträckt sig över positioner inom regering, rådgivning, sjukvård och AgeTech. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap, en magisterexamen i företagsekonomi och var Fulbright-stipendiat vid Institutet för gerontologi i Jönköping och i Stockholm, där hon forskade om äldreomsorgsalternativ. Anne har haft styrelseuppdrag för organisationer som stöder  tjänster kopplade tillåldrande, cancerforskning, kvinnligt ledarskap och har varit en vald medlem i sin stads skolstyrelse.

Detta seminarium kommer att belysa möjligheter för människor att leva och lära sig i en flergenerationsmiljö under hela sin livslängd. Lär dig av en fallstudie om  partnerskap mellan ett universitet och ett seniorboende i USA där 265 seniorer, i åldrarna 65 till 103, och 1,000 studenter, i åldrarna 17 till 26, bor och lär sig på ett åldersvänligt utsett universitetscampus. Samhället tillhandahåller ett kontinuum av hälso- och sjukvård, inklusive hemvård, stödboende, rehabilitering och kvalificerad omvårdnad, utformad för att stödja invånarnas fortsatta lärande och engagemang.

Föreläsningen kommer att utforska tillämpligheten av att utveckla modeller mellan generationer globalt. Forskning, bland annat av forskare i Sverige, understryker den positiva inverkan som socialisering och ett tillväxttänkande har på äldre vuxnas hälsa och välbefinnande.

Följ med Anne på ett seminarium som är utformad för att tänka annorlunda om boende och lärande mellan generationer!

 

Seminariet är en del av Årsika Göteborg 400 - en jubileumsfestival för alla åldrar