Länkstig

Andrew Boucher - Unveiling Cholera Toxin Binding and intoxication using Enteroids and Site-Specific Mutants

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Disputation
Datum
30 maj 2024
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller Zoom

Bra att veta
Länk till Zoom Webinar meddelas här en dag innan disputationen

Opponent
Mattias Collin, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd
Jan Holmgren,
avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet
Kristina Nyström, avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet
Sun Nyunt Wai, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet