Länkstig

Anders Östlund - The Translocation t(7;12)(q36;p13) in Childhood Acute Myeloid Leukemia

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin

Disputation
Datum
26 apr 2024
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken
Ytterligare information
Länk till
webinar

Bra att veta
Länk till Zoom Webinar meddelas här en dag innan disputationen

Opponent
Kajsa Paulsson, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd
David Bryder, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
Maria Falkenberg, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborgs universitet
Markus Hansson, institutionen för medicin, Göteborgs universitet