Bild
Källsortering med olika fyllda kärl
Länkstig

Älskade källsortering? Avfallspolitik och miljövänligt beteende

Hållbarhet & miljö

Vad är egentligen det bästa sättet att minska hushållsavfallet i samhället? Under denna digitala Kunskapslunch sammanfattar Claes Ek sin forskning kring vilka drivkrafter som avgör hushållens avfallsbeteende – och miljövänlighet i allmänhet.

Webinar
Datum
14 maj 2024
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Online

Bra att veta
Eventet hålls via Zoom, länk skickas via mejl senast 13 maj.
Bild
Claes Ek

Avfall är en fråga som berör, och källsortering är något som de flesta av oss kan relatera till. Ett av Sveriges miljömål är att minska avfallen i samhället, särskilt den andel som inte återvinns. I Sverige används olika strategier för att lyckas med detta. En del kommuner har infört viktbaserade avfallstaxor där hushållen betalar för varje kilo avfall de slänger, medan andra har infört återvinningsstationer närmare bostadsområden för att öka bekvämligheten. Forskningen som presenteras på Kunskapslunchen utforskar så kallade ”beteendeinterventioner”, det vill säga storskaliga kontrollerade experiment där exempelvis varje hushåll får information om hur mycket osorterat avfall de slänger i jämförelse med sina grannar.

Claes Ek är universitetslektor i nationalekonomi och forskar bland annat om avfall, miljövänligt beteende och ekonomisk värdering av miljönyttor.

Kunskapslunch – matnyttig kunskap i lunchformat

På Handelshögskolans Kunskapsluncher presenterar utvalda forskare sina fynd kopplat till deras senaste forskning. Det är en möjlighet för dig att lära dig mer om spännande och aktuella ämnen, att ta del av inte bara en till många delar ytlig mediebild utan gå mer på djupet av ett aktuellt ämne. Vi hoppas det blir ett trevligt tillfälle att ta del av en bit av skolans hjärta - forskningen!

Kunskapsluncherna är öppna för alla 
- sprid gärna i ditt nätverk!