Länkstig

Alexandra Kinnby: "Habitat forming seaweeds in a changing climate"

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation
Datum
9 jun 2021
Tid
08:00 - 10:00
Plats
Disputationen sker digitalt på Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet. Gäster kan följa disputationen via Zoom.

Titel

"Habitat forming seaweeds in a changing climate".

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Professor Catriona Hurd, Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Australien.

Betygsnämnd

Dr Christopher Cornwall, School of Biological Sciences, Victoria University of Wellington, Nya Zeeland.

Docent Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Professor Inga Kjersti Sjøtun, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen, Norge.

Ersättare

Docent Lars Gamfeldt, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Ordförande

Professor Per Jonsson, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.