Länkstig

Akademidagen 2023 – forskning om kvinnor och barns hälsa

Hälsa & medicin

Akademidagen - en dag där forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, inom kvinnors och barns hälsa presenterar sin forskning.

Föreläsning

Arrangör
Institutionen för kliniska vetenskaper GU och Område 1, VGR

Ur programmet

Under dagen presenterade nya professorer, docenter och nyligen disputerade forskare sin forskning

Hela programmet för dagen, med reservationer för vissa ändringar, hittar du nedan