Länkstig

AgeCap på Bokmässan - Förmågan att nå värdefulla mål när vi åldras

Forskning

AgeCap deltar i år på Bokmässan vid tre olika aktiviteter, både vid forskartorget och vid Göteborgs universitets monter. Program vid GUs monter kommer inom kort.

Seminarium
Datum
23 sep 2022
Tid
14:25 - 14:55
Plats
Svenska mässan

Forskartorget

Fredag 23 september
Kl. 12:25-12:55

Förmågan att nå värdefulla mål när vi åldras
Det finns flera sätt att ta sig an området åldrande och hälsa. Forskningscentrat AgeCap har valt att utgå ifrån förmågan att nå värdefulla mål, även kallat kapabilitet. Här ett samtal mellan forskare från flera discipliner vid Göteborgs universitet om en ny antologi som beskriver olika sätt att forska på kapabilitet under åldrandet.

Medverkande: Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation,
Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i historia och Hanna Falk Erhag, docent i omvårdnad
Samtalsledare: Ingmar Skoog, professor i psykatri och föreståndare för centrum för åldrande och hälsa – AgeCap