Bild
Bild över en full mässhall från 2018
Foto: Niklas Maupoix
Länkstig

Bokmässan

Varje år medverkar Göteborgs universitet, tillsammans med runt 3000 författare, forskare, serietecknare, politiker, journalister och kulturpersonligheter i debatter och diskussioner på Bokmässan. Både ute på mässgolvet med kortare samtal i Göteborgs universitets monter, men också med mer djuplodande samtal i seminarieprogrammet.

Nyheter

Information om Göteborgs universitets medverkan på 2023 års Bokmässa

2023 års bokmässan pågår mellan 28 september -1 oktober.

Precis som tidigare år kommer universitet att ha en monter på Bokmässan. I montern kommer du kunna lyssna på föreläsningar och träffa representanter från universitet.

Monterprogram
Efter sommaren presenteras scenprogrammet i montern.

Programpunkter på Bokmässans scener 
Information om universitets medverkan på Bokmässans olika scener kommer uppdateras löpande på sidan.


Har du frågor om Göteborgs universitets medverkan på bokmässan, kontakta då Jonas Martinsson. 

Kontakt 

Jonas Martinsson 

Program

Efter sommarens presenteras universitets programpunkter på bokmässan.