Bild
Tundra regions are experiencing some of the most rapid warming on the planet.
Foto: Anne Bjorkman
Länkstig

Ekologiska dynamiker på tundran

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
EDGE LAB
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiär
VR Early Career Grant (2019 - 05264), Wallenberg Academy Fellowship (2019), Carl Tryggers Stiftelse (2019).

Kort beskrivning

Tundra-regionerna upplever några av de snabbaste uppvärmningarna på planeten. Vi använder en kombination av långsiktiga övervaknings-, observations- och experimentmetoder för att förstå effekterna av denna förändring för komposition, mångfald och funktion i ekosystemen.

Pågående projekt inkluderar (1) förståelse för hur temperaturen påverkar tundraväxtsamhällen över skalor, från mikro till makro; (2) kvantifiera uppvärmningsdriven förändring i växtfunktionella egenskaper och experimentellt bedöma konsekvenserna av dessa förändringar för ekosystemfunktioner; (3) förutsäga vilken art som kommer att reagera positivt eller negativt (”vinnare och förlorare”) på klimatförändringar; (4) skapa förståelse av icke-klimatgränser för arter varierar över längsgående och höjdgradienter; och (5) bedöma effekterna av uppvärmningen på tundraväxtfenologin, inklusive konsekvenser för kollagringspotential och växter-pollinatorinteraktioner.

Mer information om tundraekologisk forskning kan hittas på den externa sidan.

Vi använder en kombination av forskningsmetoder för att förstå effekterna av förändringen.
Foto: Anne Bjorkman