Bild
Pollen på träd
Foto: Åslög Dahl
Länkstig

Aerobiology, pollen och svampsporer

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Aerobiology handlar om produktion, utsläpp, spridning och påverkan av organismer och partiklar av biologiskt ursprung - känd tillsammans som bioaerosoler - som flyter runt atmosfären. Det handlar om samarbete mellan botaniker, mykologer, ekologer, meteorologer och forskare från andra atmosfärsvetenskaper, modellering och medicin.

I anslutning till Pollenlaboratoriet studerar vi ekologin hos växter som producerar allergiframkallande pollen. Vi fokuserar på klimatets effekter på fonologi och blomningsintensiteten, liksom på meteorologi, pollensläpp och transport.

Dessutom är vi intresserade av pollenets egenskaper, särskilt innehållet av lipider (fetter) som kan påverka dess förmåga att ge allergi. Tillsammans med allergiforskare deltar vi i studier av pollenförekomstens betydelse för symptom och livskvalitet och hur pollen och luftföroreningar tillsammans kan ge svårare besvär än när de förekommer ensamma.

Medlemmar

Åslög Dahl
Maria Grundström
Robert Daun