Bild
Länkstig

Växtmolekylärbiologi och -bioteknologi

Kurs
BIO530
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21261
Ansökan stängd

Kort om kursen

På den här kursen får du lära dig mer om både de inre processer som styr växter och olika metoder inom växtbioteknik och molekylärbiologi som kan användas för att öka kunskapen inom området.

Om utbildningen

Under det sista årtiondet har molekylärbiologi och bioteknologi bidragit till att starkt öka våra kunskaper om de fundamentala cellulära mekanismer som styr växters tillväxt, utveckling och respons mot stress. Kursens mål är att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap och förståelse för modern växtcell- och molekylärbiologi och bioteknologi, vilket innefattar kunskap om dels olika cellulära, biokemiska, genetiska och molekylära processer i växter och hur de påverkas av abiotisk stress, dels de underliggande vetenskapliga principer som driver utvecklingen av växtbioteknik och molekylärbiologi.

Det omfattande experimentella momentet inkluderar ett brett register av tekniker som är relevanta för avancerad växtforskning och bioteknik, och nyttjar genetiska modellorganismer.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp samt genomgången Kemi 30 hp. Alt 2: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp samt genomgången Kemi 30 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter och muntlig presentation i form av ett minisymposium. På föreläsningar, seminarier och litteraturdiskussioner medverkar inbjudna experter.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).