Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Statistisk slutledning för stora datamängder

Kurs
MSA220
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21751
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen skall ge förståelse för och övning i tekniker för statistisk analys av stora datamängder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

En grundläggande kurs i statistisk slutledning samt kursen MSG500 Linjära statistiska modeller

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg