Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i metallgestaltning

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i metallgestaltning, med start HT 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till Konstnärligt kandidatprogram i metallgestaltning ska innehålla:
 

 1. CV (max 2 000 tecken)
   
 2. Personligt brev (Letter of intent) som beskriver varför du vill gå den här utbildningen och vilka förväntningar du har. Beskriv även vad/vilka som ger dig inspiration (max 3 000 tecken)
   
 3. Presentera med hjälp av foton ett objekt i metall (stort eller litet, samtid eller dåtid) som gjort intryck på dig. Obs! Inget egentillverkat objekt. Berätta kortfattat i ord varför du valt detta. Värdera form, uttryck, sammanhang etc. 5–10 bilder och max 800 tecken.
   
 4. Arbetsprover bestående av skisser, teckningar, målningar eller krokier. 5–10 bilder.
   
 5. Bilder/foton på föremål som du gjort, helst i materialet metall, andra material går också bra att visa. Ange material, storlek och årtal för varje arbete. 5–10 bilder.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Alla texter måste vara på engelska.

Bedömning av arbetsprov

Det som bedöms i portfolion är kunskaper och färdigheter i material och tekniker samt konstnärlig utvecklingspotential.

Skicka in ditt arbetsprov  

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom 

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.  
 
OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.  
 
För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom  

Grundläggande behörighet 

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.  

För mer information, klicka här.   

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.  
 
För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/  

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.  

Urval och antagning  

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.  

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående: 

 • annan relevant utbildning  
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet 
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 
   

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar  

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se 

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom   

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se 

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse 

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se 

April 2021: Intervjuer genomförs 

April 2021: Din behörighet granskas 

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se 

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.