Länkstig

Sandra Runsten jobbar som Head of Sustainability Strategy

Sandra Runsten tog genom fristående kurser en master i nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi. Idag jobbar hon som Head of Sustainability Strategy på byrån The New Division i Stockholm.

Vilken är din nuvarande arbetsgivare?
-Idag jobbar jag som Head of Sustainability Strategy på The New Division, byrån som skapade formspråket till FN:s globala hållbarhetsmål. Resan dit har gått via omvärldsanalys på United Minds, hållbarhetsarbete på Microsoft, kommunikationsstrategi och opinionsbildning på Hallvarsson & Halvarsson och styrelseordförande för Sustainergies.

Mitt jobb går ut på att hjälpa företag eller myndigheter att koppla hållbarhetsarbete till sin affär. Konkret innebär det kartlägga hur deras befintliga påverkan ser ut, hur de kan förbättra de olika dimensionerna av hållbarhet

Beskriv ditt jobb, vad gör du och vilka är dina ansvarsområden?
- Som Head of Sustainablility Strategy ansvarar jag för vårt erbjudande inom hållbarhetsstrategi. Man kan säga att vi hjälper företag eller myndigheter att koppla hållbarhetsarbete till sin affär. Konkret innebär det kartlägga hur deras befintliga påverkan ser ut, hur de kan förbättra de olika dimensionerna av hållbarhet för att ligga i linje med Agenda 2030 och hur de kan sänka sina koldioxidutsläpp, till exempel. Det handlar ofta om att skapa strategier och kommunikation, utbilda och vara rådgivare.

Hur hamnade du där du är idag?
-Det var ett klassiskt bananskal. Jag sökte något där jag kunde jobba med hållbarhet på exakt det här verksamhetsnära sättet, och TND sökte någon som var exakt som jag. VD och jag hade samma vision kring hur hållbarhet behöver utvecklas så det var en väldigt enkel process. Ofta är det psykologintervjuer och case och intelligenstester i processerna, här var det en fika och så var saken klar. Dock har vägen dit inte varit självklar förrän i efterhand.

Nationalekonomi var ett bra sätt att förstå världen på och det analytiska tankesättet har varit väldigt applicerbart, trots att jag inte jobbar med ekonomi.

Hur har din utbildning vid Handelshögskolan hjälpt din karriär?
- Väldigt väl. Nationalekonomi var ett bra sätt att förstå världen på och det analytiska tankesättet har varit väldigt applicerbart, trots att jag inte jobbar med ekonomi. Gällande utvecklingsekonomin har jag verkligen användning för vad jag lärt mig, framför allt när jag jobbar med frågor som berör fattigdom, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Vad tyckte du var det bästa med att vara student på Handelshögskolan?
-Det bästa är att det var ganska fritt att skapa sig en egen inriktning på utbildningen, och att jag upplever att det värderas högt att ha gått där. Mitt starkaste minne är att samla in data till min MFS-uppsats, själv, på landsbygden i Peru. Eller första lunchen i Handelsrätten, där jag hamnade vid samma bord som mannen jag sedan gifte mig med!

Ta alla chanser att engagera dig utanför studierna. Praktisera, skriv uppsats för något företag, skapa kontakt med den bransch/det område du vill jobba inom. Min praktik på FN var viktigare än mina betyg i slutändan.

Har du nåt tips eller råd till våra studenter på Handelshögskolan?
-Våga välja oväntade kurser och fokusera på det du är intresserad av! Dessutom, ta alla chanser att engagera dig utanför studierna. Praktisera, skriv uppsats för något företag, skapa kontakt med den bransch/det område du vill jobba inom. Min praktik på FN var viktigare än mina betyg i slutändan.

Gjorde du en utbytestermin?
-Jag tog en termin ledigt i slutet av utbildningen och gjorde praktik på Sveriges representation till FN i New York, där jag hade hand om mindre resolutioner i andra utskottet. Under utbildningen var jag även en termin i Melbourne och studerade på Victoria University. Det var fantastiskt, Melbourne var en perfekt stad att vara student i och på helgerna paddlade vi kajak, cyklade downhill och klättrade i berg i närliggande naturområden.

 

Sandra Runsten jobbar som Head of Sustainability Strategy
Sandra Runsten läste fristående kurser vid Handelshögskolan. Idag jobbar hon som Head of Sustainability Strategy på The New Division.