Bild
genrebild studenter
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Så ansöker du till praktikkurserna för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Studerar du Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och vill söka en praktikkurs? Välj mellan en praktikkurs på 20 veckor (MPH235) eller 10 veckor (MPH303). Här hittar du information om behörighetskrav och vad du behöver göra för att bli antagen till någon av kurserna.

Under det andra året på Masterprogrammet för folkhälsovetenskap, inriktning Jämlik hälsa eller Hälsoekonomi finns möjligheten att göra praktik. Du kan praktisera på företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som matchar ditt intresse och som diskuteras och godkänns tillsammans med din kurskoordinator. Praktikplatsen bör ha en tydlig koppling till området folkhälsa. 

Välj mellan praktikkurserna MPH235 Praktiskt folkhälsoarbete: intervention, implementering och utvärdering eller MPH303 Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering. Läs mer om kurserna och hur du ansöker nedan.

MPH 235 Praktiskt folkhälsoarbete: intervention, implementering och utvärdering, 30 hp (20 veckors praktik)

Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna ska få kunskap om uppgifter och villkor på arbetsplatser som är relevanta för folkhälsoarbetet och att få möjlighet att koppla teoretisk kunskap till professionell yrkeserfarenhet från ett företag, en organisation eller myndighet med ett tydligt folkhälsouppdrag. Kursen inriktar sig till studenter som vill ha en 20-veckors planerad erfarenhet i en miljö för folkhälsoarbete som möjliggör djupare kompetensutveckling inom olika områden av folkhälsan. Kursen ges under höstterminen, 30 hp.

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till kursen krävs godkänd kurs i MPH211 Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden (15 hp), MPH212 Jämlik hälsa och rätten till hälsa (7,5 hp), MPH213 Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap (7,5 hp), MPH221 Epidemiologi och biostatistik (15 hp) eller motsvarande, samt genomgången kurs MPH222 Hälsoekonomiska utvärderingar: fördjupningskurs (15 hp) eller MPH223 Socialepidemiologi: teori, metod och praktiska implikationer (15 hp).

Övrig information
En slumpmässig urvalsprocess kan tillämpas om antalet sökande som uppfyller förkunskapskraven överstiger antalet tillgängliga kursplatser. Alla önskemål eller förslag för praktikplatser skall meddelas till kursansvarige som skall göra en bedömning inför placeringen. 

Så gör du för att ansöka

  • Fyll i vår CV-mall (CV template MPH 235)
  • Fyll i vår personliga brev-mall (Motivational letter MPH 235)
  • Ansök till MPH235 via antagning.se*
  • Ladda upp CV-mallen och personliga brev-mallen i din ansökan på antagning.se

*OBS. Du behöver logga in med ditt studentkonto på antagning.se för att kunna söka praktikkursen. Endast studenter som läser Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, inriktning Hälsoekonomi eller Jämlik hälsa kan söka MPH235. 


MPH303 Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering, 15 hp (10 veckors praktik)

Om kursen

Kursen MPH303 Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering syftar till att träna praktisk tillämpning av folkhälsovetenskapliga teorier och metoder. Kursen innehåller en teoretisk del där tidigare kursers praktiska implikationer diskuteras, i synnerhet hur vetenskapliga metoder kan användas vid utvärdering av riktade folkhälsointerventioner. Kursen ges under senare delen av höstterminen, är på 15 hp och pågår under 10 veckor.

Behörighetskrav

Behörig att antas till kursen är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6. Utöver detta krävs godkänd kurs MPH211 Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden (15hp) samt genomgången kurs MPH221 Epidemiologi och biostatistik (15 hp) eller likvärdiga kurser.

Tillträde till kursen har även studenter som har godkänd kurs i MGH101 Globala hälsoutmaningar i ett interdisciplinärt sammanhang (15 hp) samt genomgången kurs i MGH201 Att styra och leda folkhälsa och hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv (15 hp) eller MGH202 Hälsoekonomi och utvärdering (15 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Övrig information
Alla önskemål eller förslag för praktikplatser skall meddelas till kursansvarige som skall göra en bedömning inför placeringen.

Så gör du för att ansöka

*OBS. Du kan söka kursen MPH303 både som programstudent och om du läser fristående kurser. För att söka denna kurs behöver du inte bifoga CV eller personligt brev.

Frågor? Kontakta oss

Monica Hunsberger
Kursansvarig
monica.hunsberger@gu.se