Länkstig

Next Generation Sequencing analys med kliniska tillämpningar

Kurs
NG01CF
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av föreläsningar och datorövningar där deltagarna fokuserar på att analysera och tolka kliniska Next Generation Sequencing (NGS) data genom att använda olika bioinformatiska webbverktyg. Det statistiska verktyget R för att analysera och visualisera resultat. Kursen täcker grundläggande begrepp inom molekylärbiologi och genetik, principerna för NGS tekniker, med fokus på targeted resequencing och RNA sekvensering. Samt djupgående analys av NGS-kvalitetskontroll och att tolka resultat från mutation och genuttrycksanalys. Du kommer att använda Galaxy (https://usegalaxy.eu), en öppen källkod, webbaserad plattform för dataintensiv biomedicinsk forskning.

Kursen ges på engelska och består av föreläsningar, praktiska övningar och hemuppgifter.

Tillgång till dator med administrationsrättigheter och internet är nödvändigt då all kommunikation gällande kursen och all utdelning av dokument så som föreläsningar, övningar och litteratur kommer att ske via universitetets lärplattform.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom något av områden medicin, vård eller naturvetenskap samt Engelska 6.